Prikazujem 1 Rezultate(s)

Plovila in njihove vrste

Plovila, med katerimi lahko izbirate na trgu, se delijo na več vrst. Izraz na primer lahko vključuje rekreacijska pa tudi osebna plovila. Za oceansko plovbo je priporočljivo plovilo, ki je namenjeno razširjeni plovbi v razmerah, v katerih je moč vetra po posebni lestvici lahko višja od 8, obenem pa je višina valov lahko višja od štirih metrov. Pri plovbo v zavetju pa se praviloma uporablja plovilo, ki je namenjeno plovbi v manjših zalivih, jezerih, rekah in kanalih.

Ne glede na to, v katero kategorijo plovila sodijo, morajo biti izjemno natančno načrtovana ter izdelana tako, da ne smejo presegati določenih parametrov, in sicer v smislu stabilnosti, vzgona in še drugih bistvenih specifičnih zahtev. Ne nazadnje morajo prav vsa plovila vključevati še odlične upravljalne lastnosti.

Prav vsako plovilo mora biti posebej označeno z identifikacijsko številko

Za plovila je značilno tudi to, da morajo biti obvezno označena z identifikacijsko številko. Ta mora vključevati kodo proizvajalca, državo izdelave, edinstveno serijsko številko, leto in model izdelave. Za vsako plovilo prav tako velja, da je opremljeno s tablico. Ta je trajno nameščena, in sicer ločeno od identifikacijske številke trupa. Tablica mora vključevati ime proizvajalca, oznako CE, kategorijo namembnosti, največjo možno obremenitev, število oseb med plovbo. Glede na samo kategorijo namembnosti pa morajo biti čolni oziroma plovila zgrajena tako, da je tveganje padca s krova zmanjšana na najnižjo možno raven ter da zagotavlja tudi vrnitev na krov.

Plovilo mora biti opremljeno z navodili za uporabo

Vsa plovila morajo biti opremljena tudi z navodili za uporabo. Ta morajo biti napisana v primernem jeziku. Navodila morajo predvsem opozarjati na tveganje ob poplavi, požaru. Sicer pa morajo tovrstna prevozna sredstva imeti zadostno stabilnost ter nadvodje glede na kategorijo svoje namembnosti. Zgrajena morajo biti tako, da omogočajo vzgonske lastnosti, ki ustrezajo njihovi kategoriji namembnosti. Z ustreznimi sredstvi za omogočanje plovnosti v zalitem stanju morajo biti opremljena krajša od šest metrov dolga plovila.